บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542
     เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบบำบัดน้ำเสีย เรามีชุดทักษะทางด้านเทคนิคและที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ปรึกษาและให้บริการเทคโนโลยีชั้นสูงและบริการด้านวิศวกรรม ปัจจุบัน บริษัท มีพนักงาน 80 คนและเป็น บริษัท ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เรากำลังมองหาคนที่กระตือรือร้นและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมทีมของเราและเติบโตไปพร้อมกับเรา1. Sale Engineer
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย และ หาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนองาน
- ดูแลงานขาย ตามพื้นที่ที่กำหนด
- ติดตามงานและให้บริการหลังการขาย
- ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานในบริษัท เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

คุณสมบัติ :
- พนักงานใหม่จบสายวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดาและมีใบขับขี่รถยนต์
- มีความอดทน ไหวพริบ ใจรักงานขายและชอบงานท้าทาย

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

2
. Process Engineer
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ควบคุมและดูแลงานเดินระบบผลิตน้ำ

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย, หญิง
- อายุ 22 – 28 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
(สาขาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
3. Electrical Engineer
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เขียนโปรแกรม PLC
- โปรแกรม Autocad

ปริมาณงาน :
- เขียนโปรแกรมงานใหม่
- Commissioning งานเก่าที่เขียนโปรแกรมไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้ start up
- แก้ไขงานเก่าคงค้าง Lap Test Functiontest FAT

คุณสมบัติ :
- ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมได้
- อ่านและเขียนวงจรไฟฟ้า คอนโทรนได้
- ขับรถยนต์ส่วนตัวได้และมีใบขับขี่
- ออกต่างจังหวัดได้เป็นเวลาหลายวัน

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 


4
. ช่างทั่วไป
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เชื่อมงาน, ประกอบท่อ, เดินรางไฟเข้าอุปกรณ์

คุณสมบัติ :
- ช่างเชื่อม, ช่างประกอบ, ทำงานไฟฟ้าได้บ้าง

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ